VandringsPris

 

Adius Mamsell Miranda´s vandringsprisför

Bästa Allround-hund

- För att tävla om inteckning i vandringspriset, fordras att varje tävling är officiell, samt att meriterna är erhållna det kalenderår som priset söks.

- Förare som tävlar om inteckning i priset skall vara medlem i Svenska Rottweilerklubben/AfR.

- Förare som erhåller fem (5) inteckningar, som ej behöver vara i fem år i rad, vinner vandringspriset för gott.

- Förare behöver ej tävla med samma hund varje år. Ett följepris skall alltid medfölja vandringspriset.

På separat plåt, som sätts på vandringsprisets sockel, skall det ingraveras årtal, förare samt hundens namn enligt registreringsbevis. Även på följepriset skall samma uppgifter ingraveras. Kostnad för gravering bekostas av vandringsprisets instiftare, Ewa Bergling-Petersson, eller enligt överenskommelse.

Aspirant på priset skall själv senast den 13 januari (om ej annat datum är utsatt i Rottweilertidningen), sända in hundens meriter till av årsmötet vald prisansvarig för kontroll. Styrkta meriter skall uppvisas (protokollkopia, utdrag från SKK etc).

De officiella resultat som skall räknas är totalt 6 stycken och innefattar:

De 2 bästa bruksprovsresultaten under det gångna året.

De 2 bästa lydnadsprovsresultaten under det gångna året.

De 2 bästa utställningsresultaten under det gångna året.

 

För mer information kolla i Rottweilertidningens höst/julnummer hur du sätter dina poäng och vem dina resultat ska skickas till samt vilket datum det ska vara inlämnat, då jag reserverar mig för eventuella ändringar!

Lycka till!

Ewa B-P